تنهایی ......

 ابراهیم
همه ی بتها را شگستی
بت بزرگ را سبب روشنگری اذهان تیره و تاریگ قرار دادی.
و گلخن نمرودی بر تو سرد و چون گلشنی مینوی گردید.
خدای ابراهیم انسان عصر حاضر در غار تنهایی خود سرگشته و حیران و سرگردان است. به فریادمان برس.
تصویر غار عابد: کوهستان الوند. و نمایی از شهر همدان.
/ 0 نظر / 69 بازدید