زن از نخست بود رکن خانه ای هستی

. مطرح نمودن این مجمل. شرح مختصری از فعالیت بانوان طی دو سال گذشته (سالهای 88-90) در هیئت کوهنوردی استان همدان است. که در سال نخست با حضور و مشارکت بیش از شصت تن از  خانمها در برنامه های منسجم آموزشی کوهپیمایی برای افراد مبتدی توسط تنی چند از اساتید گرانقدر پیشکسوت کوهنوردی  همدان با موفقیت بسیار عالی  به اجرا در آمد. و پس از سپری نمودن دوره های مقدماتی آموزشی و کسب آمادگی جسمانی و آشنایی با مسائل ذیربط تحت هدایت و سرپرستی مربیان هئیت .برنامه های صعود جالبی را به قلل  گوناگون کشور انجام دادند. که بجای خود در خور تحسین و توجه است.

از مربیان و مدرسان عزیز پیشکسوت که در این راه با سعی و تلاش بی شائبه خود متحمل زحمات بی شماری گردیدند.میتوان نام برد. و قدری از مساعی ایشان تقدیر و تجلیل نمود.

1- مربی پیشکسوت و استاد عزیز : جناب آقای عزت الله برق لشگری .

2- مربی پیشکسوت و استاد عزیز : جناب آقای نعمت الله اخضری .

3 - مربی پیشکسوت و استاد عزیز : جناب آقای محمود چوبریزان .

4 - مربی پیشکسوت و استاد عزیز : جناب آقای نعمت الله اخضری .

5 - مربی پیشکسوت و استاد عزیز :جناب آقای یوسف نجایی .

6 – مربی و هیمالیانورد عزیز و ارجمند: سرکار خانم رضوان سلماسی.

7 - مربی و هیمالیانورد عزیز و ارجمند: جناب آقای حمید رضا اولنج .

و شرح برنامه های صعود

1- اغلب قلل کوهستان الوند به لحاظ آشنایی و تنوع مسیر صعود گردید. طی سال 1388 . 2- برگزاری برنامه صعود به قله دماوند از مسیر جنوبی و در قالب دو تیم بانوان و خانمها به استعداد سی نفر. خرداد ماه هشتاد وهشت به سرپرستی جناب آقای سعید اردبیلی. 3- انجام برنامه صعود به قله علم کوه از طریق حصار چال با شرکت دو تیم خانم ها و آقایان با حضور تقریبی بیست و هشت نفر تابستان 1388. تحت سربرستی مربیان محترم آقای اخضری و چوبریزان.

/ 0 نظر / 37 بازدید