علم کوه

مقایسه میزان خروجی  آب از یخچالهای علم چال و سرچال نسبت به سالهای گذشته به نظر می رسد کاهش چشمگیری داشته.

پناهگاه سرچال در کنار همنوردی خونگرم از کرمانشاه. 

بارش برف و رکبار تند باران برای دقایقی چند در علم چال بر طراوت هوا افزود.

چادر تیم ما در علم چال  کنار حوضچه یخچالی در مجاورت پناهگاه تخریب شده.

در زمان ساخت پناهگاه آیا دانش و آگاهی ما از حرکات مورنهای یخچالهای طبیعی بی اطلاع و بی خبر بوده است.؟و نظرات مخالف و موافق در این مورد وجود نداشته است ! تا در احداث سازه و بنا تجدید نظر کنیم.و طرحی و سازه ای را بنا کنیم که متناسب با ساختار اقلیمی و شرایط زمین شناسی منطقه مبتنی بر موازین فنی و علمی ایجاد گردد.

کوهیار احمد خلیلی.

تغییرات چشمگیری ناشی از حرکات یخچال در سطح سرچال و علم چال به وضوح دیده می شود.

بارش شدید برف برای لحظاتی اندک در روز سه شنبه در مسیر صعود به زیبایی منطقه افزود. 

سنگ سماور.

بر فراز قله در کنار استاد محمود چوبریزان.

همنورد احمد خلیلی.

جانپناه سیاه سنگ.

شیرزاد و بیان دوتن از زحمتکشان منطقه علم کوه که با حضور و مساعی آنان برنامه های صعود برای کوهنوردان ساده و آسان می شود.

دوستان عزیز همنورد همدانی که عازم علم چال بودند و برنامه صعود دیواره را داشتند.

در کنار دوستان عزیز هم شهری برای دقایقی گوتاه.

همنوردانی عزیز از جنوب.اعضای محترم گروه کوهنوردی پارسه به سرپرستی محمد رضا مقصودی از شهر برازجان یاد آور خاطرات راد مردیها و رشادتها و پایداریهای رئیس علی دلواری و یاران جان بر کفش در برابر متجاوزان بیگانه.

هموطنانی عزیز از گروه کوهنوردی ذوب آهن از شهر سپاهان به سرپرستی عرب.

استاد محمود چوبریزان, احمد خلیلی, و عبدالوهاب (مناف) فرضی که در کلبه عشایری منطقه ونداربن به جای پسر عموی خویش که به عروسی رفته بود حضور داشت و با محبت و خونگرمی از ما استقبال نمود.

 

همنوردانی از کرمان که در قرارگاه با آنها آشنا شدیم.

آقای رضا ربیعی مسئوول قرارگاه کوهنوردی در دفتر مجموعه ای کوهستانی ونداربن

آقای حاتمی از دیگر مسئولین قرارگاه کوهستانی ونداربن که از نتیجه زحمات شبانه روزی آن عزیزان موجبات آسایش و همچنین امکانات رفاهی همنوردان تامین و مهیا می شود.

دوستان همنورد از گیلان.

/ 0 نظر / 127 بازدید