# محمود_اجل

فرازی از سلسله دست نوشته های استاد محمود اجل

بخشی از دست نوشته های استاد محمود اجل                                متن گزارش                           کوه تخت سلیمان  بر چرخ اگر تکیه زند تخت سلیمان   کاریست ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 190 بازدید