کلاه قاضی. زیبا و استوار

وزش باد  در طول روز همچنان ادامه داشت.خزان پائیزی صحن و سرای دیبای کوهستان را زرد و پژمرده ساخته بود. از رمه های گوسفندان و چوپانها و عو عوی سگهای آنها خبری نبود. اتراقگاههای چادر آنها سرد و خالی بود. از کودکان با نشاط  و زنان عشایر که دائم در حال کار و تکاپو بودند. جز سایه خاطری نشانی نبود.

.بانوانی که با سربلندی و وقار دوش بدوش مردان خود در تمام طول روز بار سختیهای روزانه و معیشت را بدوش می کشند.و مهربان و با سخاوتند. و در قاموس فرهنگ عشایری خود با نجابت فطری خویش بخشنده و  مستقل و مختارند.و این برداشتها همه, در مواجهه و روبروی با آنها از دریافتهای شخصی دیرین ماست.

سردی سکون و سکوت سنگین کوهستان,در نبود عشایر با صدای وزش باد بهم می خورد.دوستان همنورد با فاصله و کامهای استوار خود و ترنم نوای شادی بخشی با زمزمه و گفت گوی یاران با شادی و سرور مسیر را می پیمودیم. و سختیها و رنجهای راه ؛در همراهی دوستان به شیرینی و کامیابی مبدل می شد.

زیرا پیمودن کوه بی همراهی  دوستان همدل و هم نفس  دشوار و بی معناست.

در انتها صعود تندیس قله ؛ با صبر و شکیبایی دوستان عزیز درباد و سوز و سرما بسرعت انجام شد.

و اکنون که دیدار و همکامی و همراهیشان در کوهستان چون گذشته متصور نیست! رغبت  و تمایلی  چون گذشته جهت حضور و صعود کوهها نیست.

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم      که تا نا گه ز یکدیگر نمانیم.

امیدوار چون گذشت دوستان همنورد عزیزم , آقای حیدری آقای محمدی و سید محمود اسدی را در کوهستان زیارت کنیم. و دوستان همگی شاد و سلامت باشند و در کنار و همراهشان باشم.

/ 0 نظر / 29 بازدید