در پس درههای بسته پناهگاه کرکسین!!؟

فکر میکنم مطلب پیچیده شد . به زبان ساده ترحضور افراد در طبیعت و کوهستان بطور فزاینده ای گسترش یافته.بدون کمترین آگاهی و آموزش.و آمارها موید صدمات و تلفات و آسیب های متعدد جسمانی است که همه روزه شاهد آن هستیم.و تا کنون نیز راهکارو تمهیداتی متناسب با این پدیده از سوی مردم و مسئولین اتخاذ نشده. و یا کافی نیست.

پناهگاه کرکسین از بدو تاسیس علیرغم هشدارها و مخالفت جمع کثیری از آگاهان جامعه ی کوهنوردی و طرفداران محیط زیست سیر تکوینی خود را پیمود. و متاسفانه در نخستین سال افتتاح آن با فاجعه ی دردناک انسانی مواجهه شده و در حادثه انسانی ریزش بهمن دوتن از جوانان برومند همنورد اسدآبادی را از دست دادیم.

فعلا نحوه استفاده کوهنوردان و حضور آنان در پناهگاه کرکسین است که با بودجه و اعتبارهای دولتی ساخته شده! و اینک به معضلی پیچیده تبدیل شده! و علاقمندان صعود به کرکسین اغلب به پشت درهای بسته آن روبرو می شوند. واین بی برنامگی خدای ناکرده ممکن است در این زمستان نیز موجب ضایعات انسانی گردد.اگر همه ی ما واقف و آگاه به مسائل و پایبند به حیطه ی مسئولیت هایمان باشیم؟! آیا جای طرح این مسائل ابتدایی است.

   هیئت کوهنوردی استان بعنوان یگانه مرجع و متولی دولتی و کمیته پناهگاههای آن با داشتن برنامه های مدون فصلی می بایست طرحی اصولی و نظارت تام به نحوه اداره تمامی پناهگاههای خود در سطح استان مبتنی بر قواعد فدراسیون مربوط داشته باشد. و باشگاهها و گروهای کوهنوردی نیز که در جایگاه اشاعه و ترویج و آموزش و هدایت مشتاقان, حضوری فعال دارند از وظیفه ی قانونی خود گاها غافل نگردند.

 

مسعود بی غرور و شیطنتهای کودک درون او آزاد و رها.

سعید مسعود000000000

در استخر و حوض بی آب هم شیرجه می توان زد.برای شادی دل ما .......زنده باشی مسعود...

 سعید, مسعود.؟

مطالب تکمیلی این پست ادامه دارد.

با ساخت دومین پناهگاه در کرکسین آمار حضور کوهنوردان در منطقه بطور چشمگیری رشد فزاینده را داشته است.جاذبه های متنوع آن کوهستان و آرامش و بکر بودن آن ترجیحا آن دسته از کوهنوردانی را که از ازدحام و شلوغی الوند به تنگ آمده اند را بدین سو روانه ساخته.در نتیجه همۀ ما بنوعی مسئوول حفظ و نگهداری و همچنین کمک به مسئولین منطقه هستیم تا به طرزی مطلوب بتوانیم از امکانات پناهگاه استفاده نمائیم.

هر گاه در منطقه کرکسین حضور یافته ایم از محبت و بزرگواری و نواخت مردمان خونگرم و صمیمی شهرستان اسدآباد بهره ها بردیم.و آنها کوهیاران و همنوردان میهمان نواز وباصفا و گشاده رویی هستند.در حوزه مسائل مدیریتی و اداری مسئول مستقیم هیئت کوهنوردی آن شهرستان است. و نحوه برنامه ریزی و هدایت و سامان بخشیدن امور کوهنوردی در حیطه اختیارات رئیس و اعضای هیئت بوده و هست و از دوستان به جهت همیاری و لطفشان که هر گاه کلید پناهگاه را خواسته ایم ممنونیم.اما اشگال در مورد آندسته از افرادی استکه بدون اطلاع و هماهنگی در منطقه حضور می یابند و گاها در پشت درهای بسته پناهگاه مستاصل می مانند.که لزوما می بایست با دور اندیشی چارۀ جست.تا خدای ناکرده مشگلی رخ ندهد.

شاد و رها , وحید و مسعود آدینه ای فارغ از دنیا.

حمید قهرمانی و دوستان همراهش........

حمید جعفری

در کنار دوستان جوانی از اسدآباد.

تصاویر مربوط به دو برنامه مجزا در آدینه  مورخه های 5 و 11 مهر ماه سال جاریست که  دوستان همنوردی  از همدان اسد آباد و تیم  پر تعدای مرکب از خانمها و آقایان از شهرستان بهار درمنطقه حضور داشتند. 

/ 0 نظر / 132 بازدید