قزل ارسلان با شکوه

 سه تصویر ابتدای این پست توسط کوهیار ارجمند علی بیات در زمانیکه ما در حال صعود به قزل ارسلان بودیم از فراز دائم برف توسط ایشان برداشته شده است .

دوستان عزیز و ارجمند کوهیاران بزرگوار از شهرستان اسد آباد که قله را صعود کردند.

کوهیاران عزیز و بزرگوار وحید شادکام سعید جهان آرا که به اتفاق آنها موفق به صعود قله شدیم.

شوق و وجد دیدار دوستان.

جمعی از کوهنوردان همدانی که در جان پناه زنده یاد خلیل عبد نیکویی حضور داشتند.

دوستان اسدابادی در حال فرود از مسیر قیف قزل ارسلان.

سهیل جمالی کوهیاری با نشاط و سرزنده و دوستی خونگرم و مهربان. 

تندیسی در هیئت سربازان رمی( تجسم بخشی به اشیا) در دورها کوه آلما بلاغ زیبا دیده می شود.

شادمانی و نشاط بر فراز سنگ وحید که آمدنش به کوه را چنین جشن گرفتند و خوش آمد گفتند.

پیوند اتحاد و یگانگی و فریاد و غریو شوق دوستان چه ساده و صمیمی.

در انتهای مسیر در حمایت و هدایت یکدیگر.

بر فراز قله  شوق و شادی و امید.

بر فراز قله

 

دیدار با دیگر دوستان به هنگام فرود.

و

نمایی از قیف قزل در هنگام فرود.

/ 0 نظر / 151 بازدید