تسلیت به کوهبانوی گرامی , بانو لیلا صالحی بزرگوار

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است        هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم                که کیمیای سعادت  رفیق بود رفیق 

 به مامنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت        که در کمینگه عمرند قاطعان طریق 

  

از نگاه یاران به یاران ندا می رسد               دورۀ رهایی رهایی فرا می رسد

ساقیا کجایی کجایی که در آتشم         وز غمش ندانی ندانی چها می کشم  

کوهیار گرامی بانو لیلا صالحی عزیز و بزرگوار و مهربان که در عرصه فنی و فرهنگی اجتماعی کوهنوردی در سطح کشور فعال و پویا هستند؛ متاسفانه در این روزها در غم از دست دادن نوگلی بسیار عزیز(شیلا صالحی برادر زاده عزیزشان) عزادار و سوگوارند؛ از اینرو سایه بار اندوه گرانباری بر دل و جان ما نیز سایه انداخته و ما را بشدت متاثر ساخته است. ضمن اظهار همدردی فراوان ؛ از درگاه حضرت احدیت برای آن خاندان  و بازماندگان محترم صبر شکیبایی و برای روح آن مرحوم شادی و سرور و مینوی جاوید آرزومندیم.

/ 0 نظر / 126 بازدید