بیستون.

کشش و جاذبه بیستون و شوق دیدار استاد عیوضی و دیگر دوستان؛ کافی استکه علیرغم همه کاستیها و گرفتاریهای روزمره! از خود و همه مشغله ها فارغ شده و دل به جانب کوی دوست بسپریم و با قدم سر با شوق فراوان به دیدار او بشتابیم.

گرچه بنده را بضاعت و استطاعت و آن توانایی نیست؛ اما هر گاه استاد عنایت نماید.کمی و کاستیها به قوت و توانایی مبدل شده, و تحت توجه و راهبری ایشان از مرز مشگلات و در برابر ناملایمات با سرافرازی و موفقیت گذشته ایم . و بر چکاد مقصود نایل گشته ایم.

پگاه آدینه پس از هماهنگی با دوستان عزیز و همراه با تاخیر 15 دقیقه ای در ساعت 45/4 دقیقه جهت صعود به بیستون بسوی کرمانشاه رهسپار شدیم, در حالیکه مه بسیار شدید در دو سوی گردنه اسدآباد و در طول راه و شهرستان صحنه از شتاب معمول ما می کاست؛ و آن شرایط  منجر به تاخیرمسافت پیموده شده گردید. و با شرمندگی دیر به محل قرار(پلیس راه کرمانشاه) رسیدیم. استاد عیوضی؛ و مربی و مدرس ارجمند جناب آقای محسن نیکروش در انتظارمان بودند.  پیش بینهای هواشناسی نوید بخش روز بسیار فرح انگیز و هوایی مناسب و مطلوب داشت. و دیگر گزارشها مبین, شروع بارندگیها تقریبا از نیمه شب بود. بهر حال برگشت تیم ما قاعدتا می بایست درساعات قبل از بارش انجام می شد. ضمن دیدار گرم و احوالپرسی و انجام آداب متداول پس از معرفی منطقه بیستون و بیستون زا, و دیگر توضیحات و هماهنگی لازم؛پس از پارک خودرو در پلیس راه و طی جاده خاکی با خودروی حامل استاد و جناب نیکروش از میشه ری به سوی میدان بیستون حرکت را آغاز کردیم و با عبور از کنار مسیر صخره ای مشی داشی و شنیدن وجه تسمیه آن در هوای روح بخش و فرح افزا که روزهای بهاری را تداعی می کرد در کنار چشمه ای که بید کهنسال نگونساری قرار داشت برای لحظاتی جهت صرف صبحانه توقف نمودیم .مناظر اطراف چشم نواز و فریبنده بود صخره ,برف ,و درختان بلوط و غیره و دور نمای گاماسیاب و نیروگاه حرارتی برق  که توده ای عظیم از بخار و دود را در هوا می پراگند.هوا بسیار مطبوع و دلپذیر,! و شرایط بهمه گونه مهیا و فراهم بود تا صعودی موفق صورت پذیرد. دیدن مسیر آیگر و شنیدن توضیحات آقای نیک روش  بسیار جالب بود.

پدر ,محمد ویسی, سید محمود اسدی ,حسین محمدی ,استاد محمد باقر عیوضی,مربی ارجمند محسن نیکروش در پای مسیر (مشی داشی)

بارش تقریبا خوبی به ویژه در میدان بیستون دامنه های برفگیر را پوشانده بود, طراوت هوای مطبوع گذر لحظات زمان را نشان نمی داد.اما اجرای برنامه متناسب با فرصت موجود ایجاب می کرد با زمان ادامه یابد,لذا با تدبیر و توصیه استاد از صعود به قله بیستون صرف نظر شد.و مسیر بازگشت بسمت ایل دره و سنقر آباد ادامه یافت .البته در میدان بیستون, با همنورد عزیز جناب آقای سیامک رئیسی و کوهیاران همراهشان که از قله باز می گشتند روبرو شدیم و ناهار را با آن جمع صمیمی و خونگرم در محلی که بشگل محراب بود صرف نمودیم.و به اتفاق از ایل دره بسمت سنقر آباد مراجعت کردیم.هر چند نمی توان از زحمات و الطاف آن عزیزان که با توقف در کنار مینی بوس حاملشان منتظرمان بودند و ما را تا کنار محل پارک خودرومان واقع در پلیس راه رساندند؛تشکر و قدر دانی نمود.   

آقای عیوضی و آقای محسن نیکروش

چشمه آب و محل صرف صبحانه.

خروجی دود کش نیروگاه برق حرارتی منطقه, که احتمالا از سوخت سایر مشتقات نفتی بجای گاز در این فصل به جهت صرفه جویی استفاده می نماید.

بیستون زا

چشم اندازی از مناظر ارتفاعات منطقه.

شاخه های سوخته درختچه ای که دچار طعمه حریق شده.

استاد عیوضی.

استاد عیوضی

استاد عیوضی پدر ویسی سید محمود اسدی.  

مربی عزیز و ارجمند جناب آقای محسن نیکروش

جمع یاران در (محراب اسدی) و یا مر علی نقی. 

مسیر قله  و نمای شمالی بیستون.

همنورد عزیز سیامک رئیسی.

قطرات آبی که از قندیلها چکیده و این پدیده زیبا را آفریده .

/ 0 نظر / 15 بازدید