دوچرخه سواری در روزهای بهاری!

 روزگاری بود ؛ که اغلب مردم شاید هیچ نداشتند! اما گلایه و شگوه ای هم در کار نبود.دوران مدرسه و ورزش با همکلاسی ها ؛به ندرت دوستانی داشتیم که دوچرخه داشته باشند.همه باهم رفیق بودند.با وقار و بی نیاز.از داشته هایشان کمال استفاده و بهره برداری را می کردند.دوستان و هم کلاسیها را نیز در وسایل و امکاناتشان شریک می ساختند.و لحظات شاد و مفرحی داشتند.حال که آن دوران را با شرایط کنونی به اجمال از نظر می گذرانم و مقایسه می کنم.افراد از هر طبقه و گروه چه امکانات متنوع و قابل استفاده ای اکنون در اختیار دارند و غافلند.و به چه چیزهای عبث و بیهوده ای فکر می کنند و خود را پریشان می سازند. در بعضی خانه ها ممکن است چندین دوچرخه وجود داشته باشد بدون استفاده و  متاسفانه به کناری افتاده و افراد سالمی که اوقات فراوانی را به بطالت می گذرانند و هر گاه از آنها علت را جویا می شوی هزاران بهانه را ابراز می کنند.

خداوند را سپاس که توفیق و فرصت به بنده و سایر دوستان عطا فرمود که در تعطیلات نوروزی چندین جلسه برنامه دوچرخه سواری خوب و مطبوعی با هم داشته باشیم. و از هوا و مناظر طبیعی بهرمند شویم.   

/ 0 نظر / 87 بازدید