تجدید دیدار با استاد محمد باقر عیوضی.

دیدار با استاد عیوضی و همنوردی و همراهی با ایشان در صعود به الوند مراتبی از ارتقاء  و اعتلاست.تا دقایقی از معرفت و تجارب گرانقدر ایشان را بیاموزیم.

و بیاموزیم راه و روش و سبک و سیاق آموزشهای ایشان را ؛مرتبط به عناصر مادی و معنوی و اجتماعی و فنی .و به تحلیل درست دست یابیم .از چرخه سکون و در جا زدن به دایره عشق و آگاهی اعتلا یابیم. و ببینیم شاگردان و فرزندانی که در جای جای این مرزو بوم مقدس؛ تربیت یافته اویند چه شوق انگیز پس از سالهای دور با شور و نشاط و احترام با او مواجه میشوند و چگونه به پاس زحمات خالصانه اش حرمت نهاده و ادای احترام می کنند.

هفته های پیش , روزی توام از بالندگی و گرمی و پویش ؛ نشاط و روشنی در جوار شاه الوند در معیت و همنفسی با استاد عیوضی سپری کردیم با کسب تجارب گرانقدر و ارزشمندی.

 میدان میشان با استاد عیوضی

کوهیار شورجه مقیم تهران یکی از شاگردان قدیمی استاد عیوضی که در سال 1364 کلاس کار آموزی  را با ایشان گذرانده بود. دیدار دوباره شاگرد قدیمی با استاد چه شور انگیز  و جالب بود.

 

کوهیار محمد محمدی از شهرستان پایدار و سربلند دژپول ,دیدار با استاد , در الوند.

کوهنوردان آلمانی به همراه راهنمایشان

دو تن  کوهنورد آلمانی در برگشت از قله  ؛در تخت نادر ؛دیداری و عکسی به یادگار!

سنگ ضربدر 

بر فراز الوند. استاد عیوضی و آقای حسینی از اساتید پیشکسوت و قهرمانان ارزنده دو و میدانی کشور به همراه همسر محترمشان.

فعالیت همنوردانی از گروه کوهنوردی یاران در سنگ پاندوله.

پاندوله مسیری تمرینی در نزدیگی قله الوند.

گهواره مریم.

سنگ ضربدر و فعالیت سنگنوردان.

.

/ 0 نظر / 237 بازدید