دو هفته صعود به قزل ارسلان ,در استقبال از بهار.

گهی چون جویبارم نغمه آموز
گهی چون آذرخشم رخ برافروز
هنوز این جا جوانی دلنشین است
هنوز این جا نفس‌ها آتشین است
مبین کاین شاخه‌ی بشکسته خشک است
چو فردا بنگری پر بیدمشک است
مگو کاین سرزمینی شوره‌زار است
چو فردا دررسد رشک بهار است
بر آرد سرخ گل خواهی نخواهی
و گر خود صد خزان آرد تباهی
اگر خود عمر باشد سر برآریم
دل و جان در هوای هم گماریم
دگر بارت چو بینم شاد بینم
سرت سبز و دلت آباد بینم
به نوروز دگر هنگام دیدار
به آیین دگر آیی پدیدار…

 طی دو هفته گذشته, جمعه  15 و 22 اسفند 93 با تفضل خداوند  به همراهی دوستان همنورد توانستیم دو مرحله صعود به قزل ارسلان زیبا داشته باشیم. هر چند امسال میزان بارشها به گونه ای متفاوت از سالهای پیشین است.اما در قسمتهای شمالی کوهستان خدا را شکر پوششی از برف برای دلخوشی کوهنوردان منطقه را سفید پوش کرده.جهان و هر چه در اوست تحت اراده ای حضرت حق است.و بر ما بندگان جز تسلیم به خواست و میل او وظیفه ای دیگر نیست. در آدینه 15 اسفند گرچه در ابتدا روز سردی همراه با باد و طوفان شدیدی را آغاز کردیم اما بعد از صبحانه شرایط بهتر و تقریبا عادی شد. در منطقه  علاوه بر تیم چهار نفره ای ما دوستان افزونتری حضور داشتند و همگی  از مسیر قیف قله را صعود کردند.

در هفته گذشته نیز با یاری خداوند؛ تیم دو نفره ما بنده و کوهیار اسدی از مسیر صخره ای به مدت دوساعت موفق شدیم قله را صعود کنیم و با استراحت و توقف طولانی و عکاسی بر فراز قله با احتساب 2 ساعت از مسیر قیف به جانپناه فرود آمدیم. در هنگام ورود به جانپناه( شادروان خلیل عبد نیکویی )قزل ارسلان  با دوستان همنورد بزرگوار نادری و برناسی  در هوای مه آلودعکسی به یادگار برداشتیم. متاسفانه موفق به دیدار دوستان عزیز اسدآبادی که بسوی دائم برف حرکت کرده بودند نشدیم.

تبر یخ کارآمدی که توسط کوهیار بهنام خانیان ساخته شده .بسیار راحت قابل استفاده است.

کوهیار مسعود عسگری.

با تبریک به کوهیار ارجمند سرکار خانم پر سیاووشی , که قله قزل ارسلان را به همراهی دیگر همنوردان بزرگوار سید محمود اسدی سعید جهان آرا مسعود عسگری حمید قهرمانی محسن احمدی صعود نمودند.

کوهیار سید محمود اسدی.

کوهیار حمید قهرمانی.

همنوردان بهنام خانیان و کوهیار محمد معصومی و کوهیارمجتبی هجرانی که در قالب تیمی مجزا قزل را صعود کردند.

بدر ویسی و تبر یخ خیلی خوب و جالبی که توسط بهنام خانیان ساخته شده.

کوهیار نادری و کوهیار برناسی که در منطقه حضور داشتند.

سید محمود اسدی در سنگ وحید.

/ 0 نظر / 92 بازدید