پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

فرازی از سلسله دست نوشته های استاد محمود اجل

بخشی از دست نوشته های استاد محمود اجل                                متن گزارش                           کوه تخت سلیمان  بر چرخ اگر تکیه زند تخت سلیمان   کاریست ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 205 بازدید