پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

  این دهان بستی دهانی بازشد               تا خورند لقمه های راز شد لب فروبند از طعام و از شراب               سوی خان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید