پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

استفاده از هواپیمای شخصی در ایران آزاد میشود

استفاده از هواپیمای شخصی در ایران آزاد می‌شود؟   http://www.shahrvand811.com/index.php?option=com_content&task=view&id=923&Itemid=2       با توجه به این‌که بخش هوایی بخش بسیار منضبطی است، برای پرواز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید