برنامه صعود به اشترانکوه زیبا

در روز حرکت در جاده همدان ملایر بطور اتفاقی سعادت و توفیق دیدار با استاد عزیز و ارجمند آقای مصطفی صلاحی مربی و پیشکسوت بزرگوار و محقق و نویسنده  مصطفی صلاحی نویسنده کتاب غارهای ایران، را که با خودروشخصی خود و سه تن دیگر ار همنوردان عازم برنامه ای بودند یافتیم. در پارک ملایر لحظاتی گوتاه برای دیدار و عرض ادب خدمتشان بودیم. و چون همیشه از محضرشان بهره ها بردیم.

چشم اندازی از روستای تیون که در حال گسترش فزاینده است. سمت راست تصویر بخش قدیمی روستا و  در سمت چپ ساختمانها جدید در  حال توسعه و ساخت دیده میشود و جمعیت ساکن در روستا نیز در حال رشد و فزونی است. ایکاش طرح توسعه روستا مبتنی بر قوانین مدون شهرسازی انجام می شد. 

نمایی از پناهگاههای چشمه گل گل اشترانکوه که با زحمات زیادی در سالهای قبل بنا گردیده.لزوم حفظ و نگهداری و پاکیزه داشتن آن بر همۀ کوهنوردان فرض است. در برنامه های زمستانی صعود به اشترانکوه اهمیت پناهگاهها صد چندان می شود.

چشم اندازی از روستای تیون که در حال گسترش فزاینده است. سمت راست تصویر بخش قدیمی روستا و  در سمت چپ ساختمانها جدید در  حال توسعه و ساخت دیده میشود و جمعیت ساکن در روستا نیز در حال رشد و فزونی است. ایکاش طرح توسعه روستا مبتنی بر قوانین مدون شهرسازی انجام می شد.

کوهیار عزیز و بزرگوار  و خوشرو که با لطف و مهربانی زحمت تامین آب مصرفی تیم ما را به هنگام صعود به قله از چشمه متحمل شدند.

دریاچه گهر از فراز اشترانکوه.

 بر فراز گل گل

 همنوردی سرعتی از هیمالیانوردان خوب خرم آبادی که به تنهایی برنامه صعود خود را دنبال می کرد. شب گذشته در انتهای یال منتهی به چال کبود با ایشان دیداری داشتیم.و در روز صعود جلوتر ازتیم ما گل گل را صعود کرد و بر فراز قله ساعتی به استراحت با ایشان بیشتر آشنا شدیم.صعود چندین قله هفت هزاری را در کارنامه خود داشت و از شاگردان آقا جلال چشمه قصابانی بودند. و از ایشان نیز ذکر خیرها شد. 

 دوستان کوهنورد بزرگوار از شهرستان پیرانشهر که لحظاتی گوتاه در خدمتشان بودیم از قله سن بران به سمت چکاد گل گل در حرکت بودند و مسیر تیم ما مخالف آنها بود.

چشم اندازی از قله گل گل

بر فراز قله گل گهر در کنار دوستان همنورد خونگرم لرستانی که آماده می شدند از یکی از یخچالها فرود آیند.

  فرود از یکی از یخچالهای منتهی به سنبران.

 

در کنار همنوردانی بزرگوار از شیراز.

دو تن از همنوردان خوب و صمیمی از لرستان.

در کنار همنوردان بزرگوار ملایری دکتر باقری.سید محمود اسدی , آقایی ؛ گل زردی ؛ پدر ویسی کوهیار پریسا اسحاقی ؛ و  پیشگسوت بزرگوار استاد احمد رادفر.

گندمزارهای اشتران به برکت یخچالهای منطقه چال کبود با طراوت و سرسبز.

چهار تن از دوستان کوهنورد بزرگوار ملایری؛ کوهیار دکتر باقری ؛ آقایی ؛استاد رادفر, گلزردی؛ و پدر ویسی.

منطقه تفریحی چاه تیون در مجاورت روستای تیون. که سرشار از زلال پاکیهاست در زمانی که اهریمن خشگسالی اغلب مناطق را در چنبره خود دارد.این چاه جوشان طبیعی سرابی است حاصل از یخچالهای دائمی چال میشان و چال کبود. که حدود خروجی دبی آب یک متر بنظر می رسید.


/ 0 نظر / 177 بازدید