ای کوه ای مظهر پایداری...

شما، ای قله های سرکش خاموش
که پیشانی به تندرهای سهم انگیز می سایید
...
غرور و سربلندی هم شما را باد
امیدم را برافرازید
چو پرچم ها که از باد سحرگاهان به سر دارید
غرورم را نگه دارید
بسان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید.” 
―سیاووش کسرایی
عکس اشتران کوه (چال کبود)
/ 0 نظر / 100 بازدید