آیا کوهنوردان دیده بان و پاسدار کوهستان و طبیعت نیستند؟

کوهستان کرکسین نیز از ادامه تخریبها توسط عوامل انسانی در چند سال اخیر مصون نمانده.و اجرای طرحهای بدون ملاحظات زیست محیطی باعث گردیده,علاوه بر بروز فرسایش ؛ حوزه وسیعی از گونه های گیاهی و تعدادی از درختان در دامنه نرم و سست خاک این کوهستان مورد تخریب و فرسایش زود هنگام واقع گردد.

بخشی از جاده که از روستای قاسم آباد آغاز شده و به پناهگاه کرکسین منتهی میشود.

 

حضور آسان کاوشگران و جویندگان گنج از طریق جاده مذکور که بر شدت وخامت اوضاع افزوده.

ایجاد کودال چاه مانند عمیقی در کنار تک درخت باز مانده از چنارهای کهنسالی در مجاور چشمه آب گوارای کرکسین که احتمال خشگیدن درخت و بیم تخریب چشمه دور از ذهن نیست.

/ 0 نظر / 73 بازدید