عکسهایی از طبیعت زیبای کرکسین اسد آباد.

درختچه های آلبالوی وحشی کرکسین که هنوز از گزند و تخریب مصون مانده اند.

تک درخت بسیار زیبای سیب کرکسین.خداوندا.. آن را از  دست ما, و بلایای ارضی و سماوی  و شهری مصون و محفوظ بدارد.!!!!!

این قطعه عکس زیبا از شکوفه تک درخت سیب دامنه کرکسین است که توسط دوست عزیز و همنورد هنرمند جناب آقای سهیل جمالی در بهار سال گذشته برداشته شده است

زالزالک وحشی کرکسین

یکی از درختهای وحشی زالزالک کرکسین

درختهای سنجد قاسم آباد. 

خانه کوچک  ویلایی  باغهای کرکسین.

دامنه کرکسین و چشمه باران.

درخت زردآلوی وهنان آرمیده در پهنه وسیع دره ای که کرکسین و قزل ارسلان در دو جانب آن قرار دارند.

/ 0 نظر / 73 بازدید