صعود به کلاغ لانه از مسیر دوزخ دره.

و به ناچار چون در حوزه های دیگر  اجتماعی, سازمانهایی : متناسب با شرایط متغییر فرهنگی و مطالبات اجتماعی مطلوبی طراحی و در نظر گرفته نشده است.متاسفانه در این بخش نیز ناگزیر طبیعت به ناچار ملجا و پناهگاهی امن و بی دفاع مورد استفاده غیر کارآمد واقع گردیده که آثار ویرانگر و تخریب کننده آن تا سالها نیز ترمیم و اصلاح نخواهد شد.   

پرنده ای که  سحرگاهان

نغمه ی شورش کرده دلم را دیوانه.

قله با شکوه کلاغ لانه.

آثار زشت  حاصل از طرحهایی غیر اصولی که موجب فرسایش و تخریب کوهستان گردیده. و در جای جایی کوهستان الوند به فراوانی دیده می شود.   

ملاحظه بفرمائید احداث جاده !....... جهت برداشت غیر اصولی از کوهستانی که منبع آب محسوب میشود.

و این هم بهمنی که ریزش کرده بود.

ریزش بهمن قیف غریی که صعود ایمنی را نوید می داد و بهترین زمان صعود به نظر می رسید. که پس از بررسی با دوستان و اعلام آمادگی آنها. به سوی قله رهسپار شدیم.

 گروه سه نفره تیم ما که از امامزاده کوه برنامه را آغاز کردیم.

دیگر دوستانی که از پناهگاه کلاغ به ما پیوستند و به اتفاق قله را صعود کردیم در تصویر دیده می شوند.

0

بر فراز قله.

محدوده ریزش یکی از بهمن های متعددی که ریخته بود.

مسیر قله کلاغ.

فرود از مسیر قله.

قله الوند و  پناهگاههای کلاغ لانه.

/ 0 نظر / 80 بازدید