اولویت توجه به آموزش در بخش بانوان.

همدان  شهر و زادگاه ما ؛ شهری که در پای کوهستان الوند دیر زیسته و تاریخ زرین این سر زمین از سطر سطر حوادث و فراز و فرودهای جبر تاریخی بر سنگهای الوند سایه انداخته و ثبت گردیده است.اکباتان شهری کوهستانی با مردمانی بی نیاز و با عزت نفسی ویژه ؛ و با وقاری بسیار؛ که به طرزی خاص در نزد همگان بعضا به غلط به غرور، تعبیر و تشبیه می گردد !ویژگیهای فرهنگی و دسترس بودن مسیرهای کوهستان موجب گردیده ؛ در حوزه کوهنوردی از دیرباز در این شهر ضمن افزایش اقبال عمومی رشد کیفی و فنی چشمگیری را در همۀ بخشها داشته باشد, و کوهنوردی این سامان در عرصه کشوری توسعه و اعتلا یابد.و بزرگان بی بدیلی را ؛ چون : زنده یاد شادروان محمود اجل استاد مسلم  کوهنوردی و اخلاق و زنده یاد ابریشمی و زنده یاد استاد فریدون اسماعیل زاده و نخستین بزرگ هیمالیانورد کوهنوردی ایران استاد تیمسار محمد جعفر اسدی و زنده یاد حسین طالبی مقدم را به کوهنوردی ایران عرضه داشته است.گر چه ادای مطلب در این مختصر نمی گنجد. و اسامی دیگر بزرگان ذکر نشد! اما در بخش بانوان نیز شهر هکمتانه در دامان پر مهر الوند اهورایی کوه بانوی هیمالیانورد رضوان سلماسی را پرورش داده است.که بر باشگاهها و گروهها و مسئوولین هیئت کوهنوردی فرض است که بطور شایسته از تجارب فنی و علمی ایشان در جهت رشد و اعتلای کوهنوردی بخش بانوان بهره جویند.

و مسئولین محترم و متولیان ارجمند نسبت به آموزشهای عمومی بانوان که طی سالهای اخیر حضور پر رنگ تری در کوهستان دارند توجه جدی تری صورت پذیرد.

/ 0 نظر / 50 بازدید