ناخدای کشتی طوفان زده , مادر....

مهربان مادر چو شاخ گل مرا      در سرای آب و گل پرورده است

می فشانم خود دل در پای او    کو ؛ مرا با خون دل پرورده است. 

عکس از آلبوم: زنده یاد شادروان فریدون اسماعیل زاده

شعر از زنده یاد رهی معیری

/ 0 نظر / 92 بازدید