برنامه نخودچال به همراهی تیم کارگران

در ابتدای مسیر و  چشمه دامنه نخودچال شرایطی مطلوب و مناسب برای صرف صبحانه.در کنار دوستان عزیز و بزرگوار.همنوردان احمد خلیلی,مربی ارجمند عباس دانشگر مقدم, استادعباس فراهانی,علی محمودی , استاد احمد صابریون و پدر:محمد ویسی. 

عبور از مزارع و زمینهای کشاورزی ابتدای مسیر.

دیداری و گفتگویی با کوهنوردانی از شهرستان صحنه و کرمانشاه.

کوهیار مهران برهان.

برفراز قله در کنار دوستان عزیز و ارجمند همنوردانی بزرگوار , از تیم کارگران شهرستان همدان

برفراز قله.

برفراز قله.

چوپان زحمتکش منطقه نخودچال با سیمایی گشاده و کلامی گرم و صمیمی.

چشمه آب و محلی مناسب برای استراحت کوهنوردان.

محل توقف خودروهای دوستان همنورد.

/ 0 نظر / 162 بازدید