کرکسین از مسیر قاسم آباد.....

دستکاری دامنه کرکسین بصورت تراس بندی احتمالا جهت احداث باغ.

کند و کاو نابجا و ایجاد حفره ای عمیق و بزرگ......بدنبال گنج..و متاسفانه , خاک کوهستان که گنجینه ای با ارزش است را تخریب و ویران کردن......

بخشی از دیواره زیبای کرکسین.

بر فراز قله کرکسین با دوستان همنوردی از کرمانشاه و اسدآباد.

آقای بهروز امیدی از قهرمانان دوچرخه سواری استان که از اسدآباد تا قله را از مسیر وهنان  رکاب زده بود و از مسیر قاسم آباد به اسدآباد بازگشت.

کوهیار عزیز و ارجمند همنورد حسین محمدی.

چشم اندازی از قزل ارسلان و دائم برف از پناهگاه کرکسین.

/ 0 نظر / 141 بازدید