تسلیم به مشیت حضرت دوست.

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

 

بسوختیم در این آرزوی خام و نشد

غزلی لطیف و نغز از دوست عزیز و گرانقدر،جناب آقای سید مهدی موسوی متخلص به " فاخر" شاعر شیرین سخن شهرم را به همه ی دوستان نازک اندیشم تقدیم می دارد.

قاصدک دورها

بوی تو می دهد نفس کودکانه ها   دارم سری پر از هوس کودکانه ها

در کوچه باغ قاصدک دورها هنوز  احساس می دود ز پس کودکانه ها

تا دشتهای تار ملخ تیر می کشد         دستان شور ملتمس کودکانه ها

پائیز چید برگ دلی را که ساده بود    از ساقه های دسترس کودکانه ها

انجیرهای کال سرانگشت شاخه ها    دارد هنوز طعم گس کودکانه ها

تا اوج های زرد قناری پریده است     آوازهای در قفس کودکانه ها

گنجشک های وقت پریدند ناکهان      از دستهای بلهوس کودکانه ها

با ما نیاز خلوت تو جاودانه است    در سایه سار ناز رس کودکانه ها

از مجموعه غزلی تحت عنوان دلم برای پرندگان تنگ است اثر شاعر نازک خیال, سید مهدی موسوی , فاخر

 پی نوشت : آدینه پیشین ضمن انجام برنامه شبمانی و صعود به قزل ارسلان  شکوهمند تاریخی دستگاه تلفن همراهم را با مشخه N96  از محل تقریبی انتهای جاده عشایری در منقطه اسکان عشایر روستای وهنان محل پارکینک خودرو به سمت جانپناه زنده یاد خلیل عبد نیکویی , گم کردم و متاسفانه شماره ها و اطلاعات ارزشمندی که هیچگونه پشتیبانی از آنها ندارم را از دست داده ام و قادر به تماس با اغلب دوستان و سروران خود نیستم.

/ 0 نظر / 33 بازدید