تک درخت باقی مانده.

دست نوشته ای از شادروان زنده یاد محمود اجل (گزارشی در مورد صعود به کرکسین یا کرگز).

در روستای وهنان در انتهای دره ای منتهی به کوه کرکسین در کنار جوی آبی که از چندین چشمۀ منشعب میشود تعدادی درخت کهنسال در آن مسیر از دیر باز وجود داشت که طی هفته های گذشته با نهایت تاسف قطع گردیدند. زمین سست و شنی منطقه که با کوچکترین بارش دچار فرسایش میشود بدون پوشش گیاهی وبا قطع درختان که در جای جای دره دیده میشود در معرض آسیب و تخریب است.باغهای این منطقه نیاز به اصلاح و کاشت نهال های جدید دارد تا دوبار احیا گردد.گرچه کمبود آب مسئله اصلی است اما در اینجا یک مانع نیست و می توان با بهره برداری از روشهای نوین آبیاری اراضی بیشتری را به زیر کاشت درختان جدید اختصاص داد.بنظر می رسد اغلب صاحبان باغها به شهر مهاجرت نموده اند و دیگر چون گذشته به اراضی باغی خود توجه ندارند.

/ 0 نظر / 120 بازدید