تخریب مداوم کوهستان الوند.

حوزه تخریب همیشگی این نابسامانیها در جای جای کوهستان الوند از کلاه قاضی تا آلمابلاغ امتداد و گسترش دارد.و لکه های عظیمی از این حریقهای عمدی را همه ساله میتوان از سطح شهر در دامنه های الوند کوه به وضوح مشاهده کرد. 

/ 0 نظر / 68 بازدید