پایان موفقیت آمیز سه هفته پاکسازی و مرمت پناهگاه کلاغ لانه.

استاد نعمت اله اخضری.

 هر چند از زمان آخرین ترمیم و آمادسازی آن توسط هیئت گذشته به ریاست حمیدرضا اولنج هیمالیانورد خوب کشورمان چند سالی می گذرد, و دیر زمانی هم توجه بدان به تاخیر افتاده بود , و بالطبع؛ نظافت و پاکیزگی پناهگاه که آبرو و اعتبار کوهنوردی شهر همدان است در منظر دید مردم به گونه ای قضاوت میشد که در خور شان و منزلت کوهنوردی استان همدان نبوده و نیست.با ذکر این مقدمه اندیشه و همت پیشکسوت عزیز و ارجمند آقای نعمت الله اخضری در مورد بهسازی و سامان بخشیدن و پاکسازی؛ آن منطقه که با منویات شایسته ای بانی این امر خطیر می شوند و همچنین با استقبال و پشتیبانی جمع کثیری از کوهنوردان  و باشگاهها و گروههای کوهنوردی؛ بدین خواسته رنگ تحقق میبخشند. که جا دارد از همه آن عزیزان تشکر و قدرانی بنمائیم و از خداوند بزرگ, انس و الفت و برادری و اخوت و بهروزی و یگانگی همه ی همنوردان را مسئلت کنیم.

کوهیار محسن طهمورسی کوهنورد و دیواره نورد خوب شهرمان ,جوانی متواضع و خوش خلق و افتاده حال که همیشه در فعالیتهای اجتماعی شرکت دارد.

استاد نعمت اله اخضری که به همت و دعوت ایشان در طی سه هفته  مراحل پاکسازی و سامان بخشیدن پناهگاه کلاغ لانه صورت پذیرفت.

آقای نصرت گلخنبان پدر کوهیار مهدی گلخنبان.

کوهیار با اخلاق احمد مرتضایی.

اعضای فعال گروه کوهنوردی یاران:یاران و دوستان بی شائیه و مخلص, به همراه رئیس گروه آقای رضا شریفی که در چند سال گذشته نیز در سامان بخشیدن پناهگاه, حضوری فعال داشتند. 

نوروزی, رضا شریفی و پوریا

حاج مهدی اکبر زاده از کوهنوران خیر در بین دو تن از کوهیاران.

 

کوهیار علی امزاجردی  در کنار دیگر همنوردان .که در امر پاکسازی و انتقال زباله های پناهگاه کلاغ لانه مشارکت داشت.

بانوی بزرگوار و کوهیار ارجمند خانم منصوره حق شناس از اعضای محترم گروه کوهنوردی یاران و دیگر همنوردان عزیز. در حال انتقال زباله های پناهگاه کلاغ لانه.

کوهیار حاج آقا برنوس از افرادیکه در امر پاکسازی کوهستان مشارکت داشتند..

مسعود علیپور بنده حیدری , ناصر مهرورز ,جلیل فراهانی,مسعود عسکری,محمود هاشمی, عرفان رضاپور,حسناتی. ردیف عقب قهرمانی, موسوی, شناخته نشد.

تصویر معدود افرادیکه در کار پاکسازی و مرمت پناهگاه حضور داشتند.

 

حاج آقا عسلی مهر و سعید .

آقای حسین خدایی مسئول زحمتکش پناهگاه 2 (قدیمی) میدان میشان و حجم انبوهی از زبالهای جمع آوری شده, جهت انتقال به گنجنامه از طریق تله کابین.

پس از تلاش و فعالیت ارزنده دوستان در امر پاکسازی. بر فراز  قله کلاغ لانه . دوستان همنورد پدر ویسی,جلیل فراهانی و مهندس مسعود عسگری . بفرمائید پناهگاه برای حضور همنوردان عزیز آماده است.

پناهگاه تمیز و پاگیزه جهت حضور دوستان همنورد. آقا نعمت ممنونیم دست شما درد نکند......الهی زنده باشی.


 دوستان همنورد عزیز بر فراز قله کلاغ ....تحذیر به جناب بیات عزیز چشمککه دیگر هرگز از پدر آوانگارد استفاده ابزاری و تبلیغی نکند. و کاشی چسبانی بازی در نیاوردخیال باطل . سکوت ما هم حدی داردعصبانی . چون پدر همیشه پدر است. و رئیس آوانگارد برای همه ی دورانها خواهد ماند.

/ 0 نظر / 160 بازدید