زن فلسطینی: اولین زن عرب فاتح قله اورست

به گزارش رویترز، الهوبی در مصاحبه ای گفت: صعود به مرتفع ترین نقطه زمین به عنوان اولین زن عرب هیجان زیادی داشت و امتیاز ویژهای برای من محسوب می شود.
وی افزود: این موفقیت را به همه مردم فلسطین و عرب بویژه زنان عرب که برای برقراری صلح و بازگشت ما به خانه تلاش کرده اند، تقدیم می کنم.الهوبی می گوید: لحظه به اهتزاز در آمدن پرچم فلسطین بر فراز قله اورست و به واقعیت پیوستن رویاهایم را هرگز فراموش نمی کنم.گفتنی است، صعود الهوبی 40 ساله به اورست، 51 روز طول کشید و وی می گوید:برای موفقیت در این صعود مدت دو سال تمرین کردم.

منبع خبر:http://thums-ladies.persianblog.ir/post/360/

/ 0 نظر / 5 بازدید