روزهای اسفند 91 و کوهستان الوند در آدینه گذشته.

عکسهای دوستانی که در یک روز صعود می توان آنها را دید.

دامنۀ سوخته الوند کوه که مملو و انباشته از زباله های گونا گون  است.

پناهگاه میدان میشان و مربی کوهنوردی آقای گلپریان.

تخت نادر, آقای حمید قهرمانی از مربیان سنگنوردی

و در ادامه  راه دیداری بس گوتاه با جوانان بشاش و خون گرم اهوازی.

بی توجهی ! پس از ترک پناهگاه کلاغ لانه , که متاسفانه , پنجرهها و محافظ آنها باز مانده بود.

سستی و ناپایداری سطح برف و گرمای بیش از حد معمول هوا ! و احتمال ریزش بهمن کلاغ لانه ! به گونه ای که صدای جاری شدن برف های در حال ذوب کلاغ در مجاور سنگ تلویزیونی به و ضوح شنیده می شد. اجازه صعود ؛ بیشتر از این متصور نبود.

و بازگشت به پناهگاه کلاغ لانه ؛ در این آخرین روزهای اسفند 91 ؛ که دیگر از شور و غوغای حضور همنوردان در آن خبری نبود ! و  صرف ناهار , در تنهایی و انزوا و سکوت کوهستان......... و به یاد دوستانی که از آنها دور هستیم و دور ماندیم. 

نقشه کامل و ارزشمند  و قابل تحسین, راهنمای الوند , به سعی و همت کوهیار, سرکار خانم کلافچی از کارشناسان اداره میراث فرهنگی همدان, اخیرا تهیه و تنظیم گردیده و یک نسخه از آن در پناهگاه شماره یک میدان میشان نصب شده است.

شهر هکمتانه شهر اکباتان,

شهر دوستیها قربتها غریبی ها

شهر من

ایستاده در پس سیل زمان

استوار و باشگوه

شهر بابا طاهر و

شهر ادب

شهر فخرالدین عراقی

آن مرد حق

شهر رمزها و رازها

دارد از سیر زمان آزرم ها

چون به نای و سو  و دهک

سعد سلمانش بود بندی به شب

چون مرنج از روزن سخت زمین 

کی رهد از بند بندی شهر شب

شمع آجینش کنند این بندیان

بند بندش بگسلند از مهر رب.

هشدار: تغییرات بی سابقۀ آب و هوای کنونی تجزیه و تحلیل خاص خود را می طلبد. برفهای اندک و ناپایدار و سستی سطح بستر انها توام با وزش شدید باد , شرایط مستعد بروز هر گونه مخاطر ای را فراهم نموده است. پس آگاهانه بیندیشیم , و بیشتر مراقب باشیم .

/ 0 نظر / 16 بازدید