صعود به قله توچال

توچال که افراشته قد تا به ثریاست  یک خرمن گل بیشک و بیریب و گمانست

یکی از روزهای گرم خرداد ماه سال 1306 بوسیله خر صحیح النسبی که وسیله حمل و نقل و مسافرت آن روزهای تهران به شمیرانات بود با دادن 3 قران وجه رایج سوار و پس از دو ساعت و نیم وارد میدان تجریش شده پس از گردش مختصری در اطراف توسّط همان وسیله ی سریع السّیر بطرف در بند حرکت ، نیم ساعتی هم طول کشید و به در بند رسیدیم . پس از صرف چایی و سیگار با پرداخت ده شاهی سوار قاطری شده خود را به پس قلعه رسانیدم ، اتفاقاً در بدو ورود به پس قلعه با چند نفر علف چین که عازم ایس کمر و اطراف هزار چم بودند بر خورد کرده پس از صرف ناهار مختصری با علف چین ها حرکت کردم ، شب را در نزدیک ارتفاعات هزار چم گذرانیده نزدیک سپیده صبح قدری نان و پنیر و ... چند دانه تخم مرغ در دستمالی گذاشته بکمر بستم و با راهنماییهای علف چین ها حرکت کرده در حدود ساعت ده به قلّه تو چال که برج بزرگی از سنگ روی هم چیده و علامت بلندترین نقاط را بدینوسیله مشخّص کرده بودند رسیده پس از قدری تماشای اطراف بواسطه نبودن آب و وسائل لازمه از همان راه مراجعت تا بچشمه کوچکی رسیدیم ، ناهار صرف ، پس از قدری استراحت مراجعت ، این اوّلین صعود به قلّه تو چال بود ، از سال 1315 تا سال 1336 در هر سالی دو الی سه دفعه به توچال صعود و شاهد فعالیّت های رفقای کوهنورد بوده ام .

ارتفاع توچال 3850 متر می باشد.

/ 11 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهرام ذوالفقاری

دوست مهر ورز همنورد گرامی با درود چشم انداز دیدگاه هاوافکار زنده یاد محمود اجل در اشعارش تجسم یافته است با مراجعه به ان می توانید با اندیشه های استاد اجل اشنا شوید در صورت نیاز این مجموعه در دسترس است

بهرام ذوالفقاری

دوست مهر ورز همنورد گرامی با درود چشم انداز دیدگاه هاوافکار زنده یاد محمود اجل در اشعارش تجسم یافته است با مراجعه به ان می توانید با اندیشه های استاد اجل اشنا شوید در صورت نیاز این مجموعه در دسترس است

زهــــــــــره تک ستــــــــــاره

تا وقتی که بود دستانش بوی گل سرخ میداد، از وقتی که رفت گلهای سرخ بوی دستانش را میدهند...[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] " زهره.. نوه حاج آقا مهدی متقی.. برادر استاد محمود اجل"[گل]

زهــــــــــره تک ستــــــــــاره

تا وقتی که بود دستانش بوی گل سرخ میداد از وقتی که رفت گلهای سرخ بوی دستانش را میدهند... " زهره... نوۀ حاج آقا مهدی متقی... برادر استاد محمود اجل"[گل] مانا باشید و قلمتان نویسا لینک شدید...[گل]