آزادکوه از مسیر کلاک علیا

ای همه هستی زتو پیدا شده   خاک ضعیف از تو توانا شده زیرنشین علمت کاینات   ما بتو قائم چو تو قائم بذات هستی تو صورت پیوند نی   تو بکس و کس بتو مانند نی آنچه تغیر نپذیرد توئی   وانکه نمردست و نمیرد توئی ما همه فانی و بقا بس تراست   ملک تعالی و تقدس تراست خاک به فرمان تو دارد سکون   قبه خضرا تو کنی بیستون جز تو فلکرا خم چوگان که داد   دیک جسد را نمک جان که داد چون قدمت بانک بر ابلق زند   جز تو که یارد که اناالحق زند رفتی اگر نامدی آرام تو   طاقت عشق از کشش نام تو تا کرمت راه جهان برگرفت   پشت زمین بار گران برگرفت گرنه زپشت کرمت زاده بود   ناف زمین از شکم افتاده بود عقد پرستش زتو گیرد نظام   جز بتو بر هست پرستش حرام هر که نه گویای تو خاموش به   هر چه نه یاد تو فراموش به ساقی شب دستکش جام تست   مرغ سحر دستخوش نام تست پرده برانداز و برون آی فرد   گر منم آن پرده بهم در نورد عجز فلک را به فلک وانمای   عقد جهانرا زجهان واگشای نسخ کن این آیت ایام را   مسخ کن این صورت اجرام را حرف زبانرا به قلم بازده   وام زمین را به عدم بازده ظلمتیانرا بنه بی نور کن   جوهریانرا زعرض دور کن کرسی شش گوشه بهم در شکن   منبر نه پایه بهم درفکن حقه مه بر گل این مهره زن   سنگ زحل بر قدح زهره زن دانه کن این عقد شب‌افروز را   پر بشکن مرغ شب و روز را از زمی این پشته گل بر تراش   قالب یکخشت زمین گومباش گرد شب از جبهت گردون بریز   جبهه بیفت اخبیه گو برمخیز تا کی ازین راه نوروزگار   پرده‌ای از راه قدیمی بیار طرح برانداز و برون کش برون   گردن چرخ از حرکات و سکون آب بریز آتش بیداد را   زیرتر از خاک نشان باد را دفتر افلاک شناسان بسوز   دیده خورشید پرستان بدوز صفر کن این برج زطوق هلال   باز کن این پرده ز مشتی خیال تا به تو اقرار خدائی دهند   بر عدم خویش گوائی دهند غنچه کمر بسته که ما بنده‌ایم   گل همه تن جان که به تو زنده‌ایم بی دیتست آنکه تو خونریزیش   بی بدلست آنکه تو آویزیش منزل شب را تو دراز آوری   روز فرو رفته تو بازآوری گرچه کنی قهر بسی را ز ما   روی شکایت نه کسی را ز ما روشنی عقل به جان داده‌ای   چاشنی دل به زبان داده‌ای چرخ روش قطب ثبات از تو یافت   باغ وجود آب حیات از تو یافت غمزه نسرین نه ز باد صباست   کز اثر خاک تواش توتیاست پرده سوسن که مصابیح تست   جمله زبان از پی تسبیح تست بنده نظامی که یکی گوی تست   در دو جهان خاک سر کوی تست خاطرش از معرفت آباد کن   گردنش از دام غم آزاد کن

ورودی معبر روستای کلاک مبدا صعود به آزادکوه.

 از سه راهی پل زنگوله واقع در ابتدای جاده کرج چالوس ( جاده یوش بلده) تا سه راهی روستای میناک حدودا 40 کیلومتر جاده زیبای کوهستانی پر پیچ و خم  است. و از سه راهی تا کلاک بالا 5 کیلومتر راه آسفالته در پیش داریم. گرچه از سه راهی میناک به سمت کلاک تابلویی وجود ندارد؛ اما می توان علاوه بر نشانی مشخصی که راهنمای خوبی بنظر می رسد؛ تابلوی زرد رنگ بانک کشاورزیست. و با کمی دقت در جهت مخالف از سمت مقابل جاده یوش بلده از سمت آمل تابلوی بزرگی وجود دارد که متاسفانه برای افراد کوهنوردی که از پل زنگوله می آیند مشخص و قابل دید نیست. در این مسیر جاده چالوس - پل زنگوله ؛  با گذر از روستاهای کمربن , نسن نور ؛ پیل نور  میناک به سمت کلاک پائین و کلاک بالا یکی از مبادی صعود به آزادکوه میرسیم.

روستای کلاک علیا

یکی از ساختمانهای قدیمی روستای کلاک.

از آخرین صعود به آزادکوه از مسیر نسن نور 17 هیجده سال گذشته! پل زنگوله و جاده یوش و بلده و روستاهای خوش آب و هوا که دیر زمانی است از سکنه بومی خالیست.به یاد دارم روستای نسن نور در آن سالها نیز از جمعیت بومی تقریبا خالی بود.اما اکنون با گسترش ویلاسازی حتی در زمینهای زراعی اوضاع دیگریست! دو روستای نسن و کلاک علیا مبادی صعود در دو جانب آزاد کوه و یا شاهزاده گردن گج و اقع شده اند.راه سمت راست کوه با شیبی بسیار ملایم به سه راه سوتک منتهی شده و در ادامه با تمایل به سمت چب به گردنه ای موسوم به چورن ختم شده و راه سمت چپ از روستای کلاک علیا از میان روستا و در مجاورت رودخانه و باغهای سرسبز و خرمی از میان دره ها و تنگه های متعددی که رفته رفته به تندی شیبهای آن افزوده می گردد و به تدریج به سمت راست متمایل میشود و در نهایت به گردنه چورن می پیوندد.از کلاک صعود قله یکروزه به راحتی انجام می شود.می توان از امکانات مسجد برای استراحت شبانگاهی و یا برقرای کمپ و چادر در مجاورت رودخانه و زمینهای سر سبز ورودی روستا بهرمند شد.با تصویب شورای کلاک از هر کوهنورد برای صعود به آزادکوه مبلغ بیست هزار ریال اخذ شده و همچنین بابت پارک خودرو در محوطه ای که به پارکینک موسوم است وجهی به مبلغ 50/000 ریال دریافت می گردد. وجود دو نام خانوادگی متفاوت به اسامی درویش و پاشا موید دو تیره و گروه از طایفه و یا خاندان در میان اهالی کلاک است.گرچه حضور اشخاصی در روستا مشهود است؛اما زمستانها خانواده های معدودی در (حدود سه خانوار) در روستا سکنی دارند. و اهالی در تابستانها در  خانه هایی که بازسازی شده و یا بصورت ویلایی است موقتا و یا بصورت تفریحی و استراحت در آنها سکونت دارند. و محل زندگی دائمی آنها اغلب در تهران و سایر شهرهای بزرگ است.

محل استراحت و شبمانی در کنار جاده ورودی روستا در مجاورت رودخانه.

گلهای زیبا و فراوان گوناگونی که در جای جای, گستره دامنه کوهستان  دیده می شود. 

پوشش انبوهی از گلها و گیاهان کوهی و خرمی و سر سبزی در جای جای این کوهستان جلوه و خود نمایی می کند. وجود آب فراوان و چشمه های متعدد برنامه صعود نرم و راحتی را فراهم می سازد. از مزایا و محسنات این منطقه ایمنی و آسودگی و وجود امنیت خاطرست . چه در خارج و داخل روستا و کوهستان منطقه که دقدقه ای برای کوهنوردان نیست.صعود زمستانی به علت مستعد بودن منطقه از ریزش بهمن مخاطرات ویژه خود را داراست. از دامنه و فراز آزاد کوه مناظر قلل سربه فلک کشیده متعددی از البرز مرکزی قابل رویت است.

راه پاکوبی باریکی که مسیر صعود را مشخص می کند.

روستا زیبای کلاک در انتهای تصویر بخوبی دیده می شود.

استراحتی گوتاه در اطراق گاهی در گردنه چورن.

دیداری بس گوتاه با همنوردی در کوهستان. 

در مسیر قله راهی پوشیده از شن (موسوم به شن اسگی) که از گردنه چورن به قله منتهی میشود.

همنوردانی که لحظاتی گوتاه در نزدیگی گردنه چورن با آنها دیدار و گفتگویی گوتاه داشتیم.

سایه ای از هیات با شگوه دماوند در هوایی ابری و گرفته و غبار آلود.

نمایی از نسن نور از فراز آزادکوه.توسعه ویلاسازی بخوبی در آن نمایان است.

 چادرهایی زیبا که به ردیف در مجاورت رودخانه بر پا شده بود. بارش و رگبارهای گاه و بیگاه بیم آب گرفتگی احتمالی را در ذهن قوت می بخشید.

پس از رکباری گوتاه و رنگین کمانی زیبا.

همنوردانی با صفا از منطقه نور و کجور. 

کلبه ای زیبا سازی شده در کلاک.

آزادگوه از نسن نور.

یکی از ساختمانهای ویلایی آن منطقه.

/ 0 نظر / 337 بازدید