کوهستان
معرفی قله قزل ارسلان  

با توجه به علاقه زیادی که کوهنوردان منطقه و کشور به صعود زمستانی به قله قزل ارسلان نشان می دهند، پیشکسوت کوهنوردی کشور، جناب آقای عزت الله برق لشگری اقدام به نوشتن متنی برای شناخت مسیرها و آشنایی کوهنوردان با این قله زیبا نموده اند.کوهنوردان گرامی را به خواندن قسمتی از این متن دعوت می نماییم.

این قله زیباترین، باشکوهترین و فنی ترین قله در رشته کوه الوند واقع در استان همدان است. کوهها ثروت بیکران این دیار هستند، از وجود کوههاست که پهنه گسترده پایین دست زیباست. و زندگی و آب در آن جریان دارد، و هزاران نفر چشم به برف تل انبار شده این کوهها دوخته اند تا برای آنها در سال جدید برکت به ارمغان آورد تا زندگی تداوم داشته باشد . قله قزل ارسلان در شمال غربی رشته کوه الوند به ارتفاع 3350 متر از سطح دریا، آخرین قله بلند این رشته کوه می باشد حدوداً در شمال غربی این قله، روستای وهنان و در جنوب شرقی آن روستای وردآورد قرار دارد. از سمت شرق در ادامه خط الرأس به گردنه بین این قله و قله دائم برف و از سمت غرب در ادامه خط الرأس به گردنه بین این قله شکوهمند و گردنه مابین روستای وهنان و وردآورد می رسیم.

برای دریافت ادامه متن کلیک کنید.


 1

قزل ارسلان 

« قزل ارسلان قلعه ای سخت داشت       که گردن به الوند بر می فراشت »

بوستان سعدی

 نمای قله قزل ارسلان و جانپناه از قله دائم برف

 مقدمه

با توجه به گسترش ورزش کوهنوری و به دلیل عدم جذب و پرورش کوهنوردان جدید درگروهها، متأسفانه افراد مبتدی قبل از اینکه در کلاسهای کارآموزی برای یادگیری فنون و شناخت لازم از این ورزش اقدام نمایند، خود سرانه اقدام به صعود قله هایی می نمایند که علاوه بر تحمل سختی مسیر، خطرات بسیاری نیز آنها را تهدید می کند، در این رابطه شاهد اتفاقات بسیارناگواری بوده ایم. به همین علت، اقدام به معرفی یکی از قلههای زیبا کهکوهنوردان مبتدی را نیز مجذوب و اشتیاق به صعود را در مخیله آنان می پروراند، به طور اجمالی معرفی نموده و بهاختصار به توصیف ساختار این قله زیبا و سرسخت، آشنایی با مسیرهای صعود آن می پردازیم و این به آن معنانیست که هر کوهنورد و هر تیمی می تواند براساس و استناد این نوشته ساده اقدام به صعود نماید. به خاطر داشته باشید ورزش کوهنوردی با سایر رشته های ورزشی تفاوت فاحشی دارد.      

 2

نگاهی بر قزل ارسلان

این قله زیباترین، باشکوهترین و فنی ترین قله در رشته کوه الوند واقع در استان همدان است. کوهها ثروت بیکران این دیار هستند، از وجود کوههاست که پهنه گسترده پایین دست زیباست. و زندگی و آب در آن جریان دارد، و هزاران نفر چشم به برف تل انبار شده این کوهها دوخته اند تا برای آنها در سال جدید برکت به ارمغان آورد تا زندگی تداوم داشته باشد . قله قزل ارسلان در شمال غربی رشته کوه الوند به ارتفاع 3350 متر از سطح دریا،آخرین قله بلند این رشته کوه می باشد حدوداً در شمال غربی این قله، روستای وهنان و در جنوب شرقی آن روستای وردآورد قرار دارد. از سمت شرق در ادامه خط الرأس به گردنه بین این قله و قله دائم برف و از سمت غرب در ادامه خط الرأس به گردنه بین این قله شکوهمند و گردنه مابین روستای وهنان و وردآورد می رسیم. این قله زیبای شکوهمند، از ارتفاع3000 متر به بالا غالبا از سنگ و صخره و با شیب تند تشکیل شده و به همین دلیل بسیار با عظمت می باشد. در گردنه بین این قله و قله دائم برف در سال 1385 جانپناهی فلزی احداث گردیدهکه صعود این قله را خصوصاً در زمستان تا حد زیادی آسان تر نموده است. درجبهه جنوب و شرق این قله، دره خرم رود قراردارد که قله خان گرمز در انتهای این دره خودنمایی می کند، روستای وردآورد با جاده آسفالته از توابع تویسرکان، نزدیک ترین روستا به قله قزل ارسلان می باشد. به شرط داشتن برنامه صعود در جبهه غربی، روستای وهنان که با جاده آسفالته که از توابع شهر بهار می باشد، بهترین و نزدیکترین مسیر صعود بوده وعموما شروع مسیر از این روستا آغاز می گردد. به ویژه به لحاظ احداث جانپناه در این مسیر. ارتفاع و مکان جانپناه و قله به شرح زیر می باشد.E48 19.940 N34 نقطه قله: 45.515

ارتفاع قله:3250 م E48 20.427 N34 نقطه جانپناه: 45.648

ارتفاع جانپناه:3050 متر

ساختار قله از نوک این قله سه یال اصلی جدا میشود :

 1 یال شرقی که صخره ای است و به سمت شرق ادامه دارد و با شیبی تند به گردنه و محل جانپناه منتهی می گردد .

 یال شمال غربی از قله بصورت یالی صخره ای ادامه می یابد که بعد از گذشتن از بالای قیف، یالی صخره ای بطرف شمال از این یال اصلی جدا شده و تا کف دره ادامه می یابد. ادامه یال اصلی بتدریج از سنگ وصخره کاسته شده و تا کف به رودخانه ای که از آبریز قله قزل و دائم برف سرچشمه می گیرد، می رسد.

یال غربی که بصورت صخره ابتدا با شیب کم ادامه دارد و سپس شیب آن بیشتر می شود. با ادامه مسیر با یک فاصل ه کوتا ه بدون صخر ه مواجه می شویم و سپس به صخر ه های خطرناک بطرف گردن ه بین روستای وهنان و وردآورد منتهی می گردد.

 3

مسیرهای صعود:

 1 اولین مسیر جبهه شمالی: معمولترین صعود این قله جبهه شمالی است که از روستای وهنان شروع میشود، ساده ترین راه جاده خاکی ماشین رو در سمت چپ نرسیده به روستا هنگامیکه به طرف کوه ایستاده ایم می باشد. پس از پایان باغهای روستا رودخانه کمی پائین تر از این جاده ادامه دارد جایی که رودخانه دو شعبه می شود، جاده با زاویه 90 درجه به سمت چپ در ادامه رودخانه بالادست قراردارد. کمی بالاتر محل استقرار چادر عشایر می باشد جاده کمی بالاتر تمام می شود و مسیر در بالادست  رودخانه ادامه دارد.

 مسیر روستای وهنان تا قله (رخ غربی قله) رودخانه با زاویه 90درجه به سمت راست ادامه پیدا می کند و در این موقعیت گردنه ای روبروی ماست که در سمت راست این گردنه، قله قزل ارسلان و در سمت چپ، قله دائم برف قرار دارد. از روستا تا این گردنه که محل جانپناه است در فصل بدون برف حدود سه ساعت زمان برای صعود نیاز دارد. برای صعود قله، یالی را که از جانپناه به طرف قله منتهی شده است، ادامه داده و از پائین سمت راست صخره ها مسیری که کمترین درگیری با سنگ را دارد پیموده تا به ابتدای قیف بزرگی که تقریباً بدون سنگ و صخره بطول 250 تر و به عرض 150 متر با شیبی بین 40 تا 60 درجه بشکل لوزی می باشد و اطراف آن از صخره تشکیل گردیده می رسیم . در زمستان بهمن های متعددی از این شیب سرازیر شده و پس از ریختن در پائین آبشار قیف تا اول تابستان به صورت برفچال می ماند و ادامه مسیر از ابتدای این قیف کمی به طرف راست ادامه پیدا می کند و سپس به طرف چپ تا به بالاترین نقطه قیف زیر مسیر صعود 5/10 می باشد که در A ادامه می دهیم . از بالای قیف حدود 70 متر مسیر بصورت سنگنوردی با سختی صورت مهارت اعضای تیم صعود ،سنگنوردی بدون وسیله فنی امکانپذیر است. در غیر اینصورت به کار بردن وسیله فنی ضروریست. این مسیر با توجه به ساختار این قله در صورتی امکانپذیر است، که مسیر

 4

بدون برف یا از برف متراکم و سفت تشکیل شده باشد. یادآوری می کنم برف سفت یا برف یخ زده تفاوت بسیار دارد در صورتیکه برف یخ زده باشد بدلیل شیب زیاد مسیر صعود بدون وسیله فنی امکانپذیر نیست. این اتفاق معمولاً در اثر وزش نسیم سرد بعد از هوای گرم صورت می گیرد. مسیر برگشت در این فصل همان مسیر صعود است. زمان صعود چهار کوهنورد آشنا به مسیر از جانپناه تا قله در صورت آشنایی با فنون سنگنوردی یک ساعت می باشد. البته در فصل بدون برف می توان از جانپناه به روستای حیدره قاضی خان یا امامزاده کوه (روستای برفین) رفت بشرط آنکه با مسیر آشنایی داشته باشید .

 مسیر تابستانی (رخ شرقی قله)

 دومین مسیر جبهه شمالی: علاوه بر صعود بدون برف می تواند مطمئن ترین مسیر صعود در فصل زمستان باشد. هنگامیکه خطر سقوط بهمن مانند ضربان قلب در گوش شنیده می شود باید از این خط الرأس صعود کرد. مسیر از جانپناه روی یال شروع تا به صخره های سختی که نیاز به وسیله فنی دارد ادامه می یابد تا درانتها به قله برسیم. دربرگشت ساده ترین مسیر در زمستان، جبهه غربی این قله است که یکی به طرف روستای وردآورد و دیگری به روستای وهنان منتهی میشود.

 نمای تیغه شرقی (مسیر اصلی زمستانی)

 5 

که در ادامه در بخش صعودهای غربی توضیح داده خواهد شد. لازم به یادآوردی است، فرود در فصل زمستان از قیف به منزله خودکشی و از صخره های یال صعود شده بسیار سخت و خطرناک است.

 3 مسیر جبهه غربی : این جبهه بنام مسیر فریدون (اسماعیل زاده) شناخته شده است. مسیر فریدون اولین بار توسط او و همنوردش در یک شب مهتابی برای فرود آمدن انتخاب شد و سپس صعود و فرود آن تجربه گردید. لازم بذکر است دلیل به شب خوردن صعودهای قدیم از این جهت بود که اولین مرحله صعود از میدان میشان آغاز می گردید و هنوز پناهگاه کلاغ لانه وجود نداشت. این مسیر را از روستای وهنان از جاده کنار روستا ادامه می دهیم تا جایی که رودخانه دو شعبه می شود. شعبه روبرو یا مستقیم را ادامه میدهیم تا به نزدیک گردنة مقابل روی خط الرأس نزدیک می شویم. موقعی که فاصله ما از صخره روبرو حدود 300 متر است، از سمت چپ یال صخره ای کوتاهی مشاهده میشود، صعود را از روی آن شروع میکنیم و به تدریج به طرف خط الرأس اصلی میرسیم . ادامه خط الرأس را که بین شرق و شمال است با صخرههایی که از سنگهای سیاه تشکیل شده ادامه داده تا به قله برسیم. این مسیر در صورتیکه شناخت کافی از آن داشته باشیم. نیاز به وسیله فنی ندارد در غیر اینصورتبرای ایمنی باید از وسیله فنی استفاده نمود. فرود از این مسیر چه در تابستان و چه در زمستان امکان پذیر است .

 - 4

مسیر جبهه شرقی : از روستای وردآورد است که پس از پایان باغهای این روستا دو یال به طرف کوهادامه دارد که باید یال سمت راست را شروع کرده و در بالا، نزدیک به خط الرأس به طرف یال سمت چپ حرکت را ادامه داده تا به خط الرأسی که محل تلاقی دو مسیر شرقی و غربی است برسیم و از این محل، صعود با جبهه قبلی بصورت مشترک می باشد. فرود و صعود در تابستان از این مسیر امکان پذیراست 4 ساعت زمان نیاز دارد. هرگونه صعود در زمستان / هر دو مسیر جبهه شرقی و غربی از روستا تا قله 4 تا 5به غیر از مسیر معرفی شده، از جبهه شمالی و غربی و شرقی هر چند صعود آنها دشوار می باشد ، ولی احتمال بروز حادثه در آنها کمتر است . *در زمستان نباید وارد قیف از جبهه شمالی شد مگر اینکه برف سفت باشد که معمولاً برف سفت بعد از نیمه دوم اسفندماه تشکیل می شود .در صعودهای زمستانی باید شرایط آب و هوا مساعد باشد حتی کوچکترین نسیم سرد شاید مشکل آفرین شود تا چه رسد به طوفان ،شناخت کافی از مسیر، آگاه بودن به کار فنی به کار بردن وسایل شخصی و فنی مناسب بسیار حایز اهمیت است. بهترین تعداد نفرات در صعودهای زمستانی 2 گروه 2 نفری می باشد. اگر برنامه شما در زمستان یک روز است، با کوچکترین اشتباه شب سخت و خطرناکی را پیش رو خواهید داشت، بهتر این است که یکی از همراهان تجربه صعود این مسیر را داشته باشد ضمن اینکه حافظه خوبی از صعود مسیر داشته باشد. برای فرود آمدن مسیر فریدون یا روستای وردآورد راحت تر و مطمئن ترین مسیر فرود است. مسیر صعود در فصل بدون برف، برای تیم 4 نفره که تجربه لازم در کوهنوردی داشته باشند. از روستای وهنان تا جانپناه  3 و از جانپناه تا قله با توجه به آشنایی به مسیر 1 ساعت زمان نیاز دارد . آب مورد نیاز باید هنگام / 3 تا 5 صعود از آخرین چشمه هایی که معمولا کنار مسیر قرار دارد در بین چمنزار ها برداشته شود یا از جانپناه با فاصله زمانی 7 دقیقه بطرف شمال به صورت ارُیب به داخل دره ای بلند که از زیر قله دائم برف بطرف پایین ادامه دارد، از چشمه تأمین می شود. توضیح اینکه این چشمه نیمه اردیبهشت ماه از برف بیرون می آید و با باریدن اولین برف در زیر برف مدفون میشود. جانپناه هیچگونه امکانات رفاهی ندارد و ظرفیت شب مانی در آن هشت نفر می باشد.

6

بدلیل آشنایی کوهنوردان عزیز همشهری از پرداختن به اکوسیستم منطقه و فرهنگ اجتماعی و جغرافیایی صرفنظر گردیده است . با 1970 نفر سکنه در 30 کیلومتری شمال باختری تویسرکان (VARDAVARD) روستای وردآورد است که آثار قلعه مخروبه ای بنام قلعه قزل ارسلان در آن مشهود است . محصولات باغی این منطقه توت، انگور، گردو می باشد و هنر قالی بافی در این روستا دایر است . این نوشته حاصل تجربیات شخصی می باشد و مطمئناً خالی از اشکال نیست. خوشحال می شوم صاحب نظران، جهت تکمیل شدن این نوشته اقدام نمائید. تقدیم به هیئت کوهنوردی همدان، زمستان 1388 عزت الله برق لشگری .

 

[ چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٧ ] [ ٤:٢٤ ‎ب.ظ ] [ فروود ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم ای نسیم سحری بندگی من برسان گو فراموش مکن وقت دعای سحرم
نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب
پيوندهای روزانه