کوهستان

حفظ تندرستی به هنگام کار با کامبیوتر

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٧/۳٠
Comments نظرات () لینک دائم

عذر خواهی طفل

 طفل از غضب گاه به گاه  مادر     باشد چه لطیف عذر خواه مادر

مادر چو بقهر خیزدش  بگریزد      دانی به کجا ؟ هم به پناه مادر!

                                                                           استادشهریار   

این داستان غمگین کودکی است که در اثر ضربات وارد شده از طرف مادرش جانش را از دست داد...
نویسنده : فروود : ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
Comments نظرات () لینک دائم

اگر هوشمندی به معنی گرای

 

اگر هوشمندی به معنی گرای

که معنی بماند نه صورت بجای

که را دانش وجود و تقوی نبود

به صورت درش هیچ معنی نبود

کسی خسبد آسوده در زیر گل

که خسبند از او مردم آسوده دل

غم خویش در زندگی خور که خویش

به مرده نپردازد از حرص , خویش

زر و نعمت اکنون بده , کان تست

که بعد از تو بیرون ز فرمان تست

نخواهی که باشی پراگنده دل

پراگندگان را ز خاطر مهل

پریشان کن امروز گنجینه چست

که فردا کلیدش نه در دست تست

تو با خود ببر توشه خویشتن

که شفقت نیاید ز فرزند و زن

 

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
Comments نظرات () لینک دائم

تفکر دلفینی

وضع دوران نگر و ساغر عشرت برگیر      که بهر حالتی اینست بهین اوضاع

طره ی شاهددنیا همه بندست و فریب  عارفان بر سر این رشته نجوئید نزاع

همه ما برای برقراری ارتباط با دیگران، روش‌های منحصر به فردی داریم. بنابراین تعداد بسیار زیادی روش ارتباطی وجود دارد.

اما چگونه می‌توانیم کلیدی پیدا کنیم که روابط خانوادگی، عاطفی و حرفه‌ای ما را تسهیل کند؟ و چگونه می‌توانیم راه‌حلی بیابیم که برای همه اشخاص راضی‌کننده باشد و ما را به تفاهم برساند؟

نویسندگان کتاب راهبرد دلفینی کلید این امر را تنها در همکاری و انعطاف‌پذیری می‌دانند. آنها معتقدند که به طور کلی، انسان‌ها راهمانند موجودات دریایی می‌توان به 3 طبقه تقسیم کرد: ماهی‌های کپور، کوسه‌ها و دلفین‌ها.

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٧
Comments نظرات () لینک دائم

گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری

خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری

آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست

گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری

در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند

اقرار بندگی کن و اظهار چاکری

ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی

تا یک دم از دلم غم دنیا به دربری

در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسیست

آن به کز این گریوه سبکبار بگذری

سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج

درویش و امن خاطر و کنج قلندری

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است

ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

نیل مراد بر حسب فکر و همت است

از شاه نذر خیر و , ز توفیق یاوری

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی

کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری

لطفا عنایت بفرمائید: وبلاگآناپورنا

http://anapourna.persianblog.ir/post/331/

 
نویسنده : فروود : ٢:٤٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم

در امواج سند

 به مغرب، سینه مالان قرص خورشید
نهان می گشت پشت کوهساران 

فرو می ریخت گردی زعفران رنگ
به روی نیزه ها و نیزه داران 

ز هر سو بر سواری غلط می خورد 
تن سنگین اسبی تیر خورده 

به زیر باره می نالید از درد 
سوار زخمدار نیم مرده

ز سم اسب می چرخید بر خاک 
به سان گوی خون آلود، سرها 

ز برق تیغ می افتاد در دشت 
پیاپی دستها، دور از سپرها 

میان گردهای تیره چون میغ
زبانهای سنانها برق می زد

لب شمشیرهای زندگی سوز
سران را بوسه ها بر فرق می زد 

نهان می گشت روی روشن روز 
به زیر دامن شب در سیاهی 

در آن تاریک شب، می گشت پنهان
فروغ خرگه خوارزمشاهی

دل خوارزمشه یک لحمه لرزید 
که دید آفتاب بخت، خفته

ز دست ترکتازیهای ایام 
به آبسکون شهی بر تخت،‌خفته

اگر یک لحظه امشب دیر جنبد 
سپیده دم جهان در خون نشیند 

به آتشهای ترک و خون تازیک
ز رود سند تا جیحون نشیند 

به خوناب شفق در دامن شام 
به خون آلوده،‌ایران کهن دید

در آن دریای خون، در قرص خورشید 
غروب آفتاب خویشتن دید 

به پشت پرده شب دید پنهان
زنی چون آفتاب عالم افروز

اسیر دست غولان گشته فردا 
چو مهر آید برون از پرده روز

به چشمش ماه آهویی گذر کرد
اسیر و خسته و افتان و خیزان 

پریشان حال، آهو بچه ای چند
سوی مادر دوان وز وی گریزان 

چه اندیشید آن دم کس ندانست 
که مژگانش به خون دیده تر شد

چون آتش در سپاه دشمن افتاد 
ز آتش هم کمی سوزنده تر شد

زبان نیزه اش در یاد خوارزم 
زبان آتشی در دشمن انداخت

خم تیغش به یاد ابروی دوست 
به هر جنبش سری بر دامن انداخت 

چون لختی در سپاه دشمنان ریخت 
از آن شمشیر سوزان، آتش تیز

خروش از لشکر انبوه برخاست
که از این آتش سوزنده پرهیز

در آن باران تیر و برق پولاد 
میان شام رستاخیز می گشت

در آن دریای خون در دشت تاریک
به دنبال سر چنگیز می گشت 

بدان شمشیر تیز عافیت سوز 
در آن انبوه، کار مرگ می کرد


ولی چندانکه برگ از شاخه می ریخت
دو چندان می شکفت و برگ می کرد

سرانجام آن دو بازوی هنرمند 
ز کشتن خسته شد، وز کار واماند

چو آگه شد که دشمن خیمه اش جست
پشیمان شد که لختی ناروا ماند

عنان باد پای خسته پیچید 
چو برق و باد، زی خرگاه آمد

دوید از خیمه، خورشیدی به صحرا
که گفتندش سواران: شاه آمد

2
میان موج می رقصید در آب 
به رقص مرگ، اخترهای انبوه

به رود سند می غلطید بر هم 
ز امواج گران کوه از پی کوه 

خروشان، ژرف، بی پهنا، کف آلود
دل شب می درید و پیش می رفت

از این سد روان در دیده شاه
ز هر موجی هزاران نیش می رفت

نهاده دست بر گیسوی آن سرو 
بر این دریای غم،‌نظاره می کرد


بدو می گفت: اگر زنجیر بودی
ترا شمشیرم امشب پاره می کرد

گرت سنگین دلی، ای نرم دل آب! 
رسید آنجا که بر من راه بندی 

بترس آخر ز نفرینهای ایام 
که ره بر این زن چون ماه بندی! 


ز رخسارش فرو می ریخت اشکی
بنای زندگی بر آب دیده می دید

در آن سیمابگون امواج لرزان 
خیال تازه ای در خواب می دید 

اگر امشب زنان و کودکان را
ز بیم نام بد در آب ریزم 

چو فردا جنگ بر کامم نگردید 
توانم کز ره دریا گریزم

به یاری خواهم از آن سوی دریا 
سوارانی زره پوش و کمانگیر

دمار از جان این غولان کشم سخت
بسوزم خانمانهایشان به شمشیر

شبی آمد که می باید فدا کرد
به راه مملکت،‌فرزند و زن را


به پیش دشمنان استاد و جنگید
رهاند از بند اهریمن، وطن را

درین اندیشه ها می سوخت چون شمع 
که گردآلود پیدا شد سواری

به پیش پادشه افتاد برخاک
شهنشه گفت: آمد؟ گفت: آری

پس آنگه کودکان را یک به یک خواست 
نگاهی خشم‌آگین در هوا کرد

بگیر ای موج سنگین کف آلود! 
ز هم واکن دهان خشم، واکن

بخور ای اژدهای زندگی خوار! 
دوا کن درد بی درمان دوا کن 

زنان چون کودکان در آب دیدند 
چو موی خویشتن در تاب رفتند 

وز آن درد گران، بی گفته شاه
چو ماهی در دهان آب رفتند

شهنشه لمحه ای بر آبها دید 
شکنج گیسوان تاب داده

چه کرد از آن سپس، تاریخ داند
به دنبال گل بر آب داده! 

شبی را تا شبی با لشکری خرد
ز تنها سر، ز سرها خود افکند! 

چو لشکر گرد بر گردش گرفتند 
چو کشتی بادپا در رود افکند!

چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار 
از آن دریای بی پایاب، آسان

به فرزندان و یاران گفت چنگیز:
که گر فرزند باید، باید این سان

بلی، آنان که از پیش بودند
چنین بستند راه ترک و تازی

از‌آن، این داستان گفتم که امروز 
بدانی قدر و بر هیبتش نبازی

به پاس هر وجب خاکی از این ملک 
چه بسیار است آن سرها که رفته! 

ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک 
خدا داند چه افسرها که رفته

 

نویسنده : فروود : ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم

رالی سرعت در بلوارهای همدان/ پیست همدان استاندارد نیست

رالی سرعت در بلوارهای همدان/ پیست همدان استاندارد نیست

همدان - خبرگزاری مهر: نبود پیست استاندارد اتومبیلرانی و موتورسواری در همدان، جوانان عشق سرعت را روانه برخی بلوارها کرده و خطرات ناشی از بی احتیاطی در هر لحظه در انتظار آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها و در ساعات پایانی شب اجرای حرکات نمایشی که بخشی از هیجانات روحی جوانان را فرو می نشاند در برخی بلوارهای شهر همدان و به ویژه در نقاطی از بالای شهر دیده می شود.

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۱:٠٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٧/٢۳
Comments نظرات () لینک دائم

تصاویری از حیات وحش منطقه آلمابلاغ و کاروانسرای تاریخی تاج آباد

در بهار سال هشتات و هشت به همراهی دوستان عزیز و مهربان طبق معمول ( هر سال )صعودی داشتیم به آلمابلاغ قله زیبا و بدور از هیاهو و غوغای حضور اغیار چون الوند,که هرگز مجال سکوت تنهایی و آرامش محیط امن کوهستان را در گستره طبیعت آن دیر گاهی است حس نخواهی کرد. ومشتاقان بی ریا و مخلص زیارت شاه الوند دیر زمانی است, ناگزیر روزهای هفته را بجز جمعه ها برای صعود برگزیده اند.

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/٢۱
Comments نظرات () لینک دائم

یادِ آن شب

 


                                                        باستانی پاریزی
یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می ریخت 
بر سر ما ز در و بام و هوا گل میریخت
سر به دامان منت بود و ز شاخ بادام 
بر رخ چون گلت آهسته صبا گل میریخت 
خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح 
گل جدا، شاخه جدا، باد جدا گل می ریخت 
نسترن خم شده، لعل لب تو می‌ بوسید 
خضر گویی به لب آب بقا گل می ریخت
زلف تو غرقه به گل بود و هر آنگاه که من 
می زدم دست بدان زلف دوتا گل می ریخت 
تو به مه خیره چو خوبان بهشتی و صبا 
چون عروس چمنت بر سر و پا گل می ریخت 
گیتی آن شب اگر از شادی ما شاد نبود 
راستی تا سحر از شاخه چرا گل می ریخت؟

شادی عشرت ما باغ گل افشان شده بود 
که به پای تو و من از همه جا گل می ریخت

مطالب افزونتر در وب لاگ: رقص طوفان

http://kooh1000.blogfa.com/post-977.aspx

نویسنده : فروود : ۸:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

من آنچه شرط بلاغست با تو می گویم

همیشه صاحب این منزل مبارک را

تن درست و دل شاد باد و بخت جوان

دو چیز حاصل عمر است,نام نیک و ثواب

وزین دو درگذری کلٌ من علیها فان

سرای آخرت آباد کن بحسن عمل

که اعتماد بقا را نشاید این بنیان

حیات زنده غنیمت شمر که باقی عمر

چو برف بر سر کوهست روی در نقصان

ز مال و منصب دنیا جز این نمی ماند

میان اهل مروٌٍت که یاد باد فلان

کلید گنج سعادت نصیحت سعدیست

اگر قبول کنی گوی بردی از میدان

به نوبتند ملوک اندر این سپنج سرای

خدای عزٌوجل راست ملک بی پایان

دوست گرانقدر و ارجمند جناب آقای بیات در وبلاگ :دیار الوند

مطالبی را با لحنی پر از مهر و عطوفت و عاری از هر تعلق نفسانی و رنگ مادی بر سبیل اشارت و تحذیر بر عهده داران کار دنیا عرضه داشته و حجت و برهان تمام نموده تا گوش فرا دارند و بشنوند و به راه صواب آیند.

 

http://mishan.blogfa.com/post-736.aspx

باشگاه کوهنوردی پویان همدان

http://poyakoh.blogfa.com/post-211.aspx

 

نویسنده : فروود : ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۸
Comments نظرات () لینک دائم

شبی در حرم قدس

دیده فرو بسته ام از خاکیان

تا نگرم جلوه ی افلاکیان

شاید از این پرده,ندائی دهند 

یک نفسم,راه بجائی دهند

ایکه بر این پرده ی خاطر فریب

دوخته ای دیده ی حسرت نصیب

آب بزن , چشم هوسناک را

با نظر پاک ببین , پاک را

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٧
Comments نظرات () لینک دائم

دشمن و دوست

دیگران از صدمه اعدا همی نالند و من 
از جفای دوستان گریم چو ابر بهمنی
سست عهد و سرد مهرند این رفیقان همچو گل 
ضایع آن عمری که با این سست عهدان سر کنی 
دوستان را می نپاید الفت و یاری ولی 
دشمنان را همچنان بر جاست کید و ریمنی 
کاش بودند به گیتی استوار دیرپای 
دوستان در دوستی چون دشمنان در دشمنی
رهی معیری

 

نویسنده : فروود : ۸:٢٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٦
Comments نظرات () لینک دائم

بانوان پر توان به همت والای خود بر فراز قلل شهر همدان ( آلمابلاغ )

ز خاک آفریدت خداوند پاک           پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

حریص و جهان سوز و سرکش مباش   ز خاک آفریدت چو  آتش مباش

چو گردن کشید آتش هولناک              به بیچارگی تن بینداخت خاک

چو آن سرفرازی نمود، این کمی             از آن دیو کردند، از این آدمی

بوستان:سعدی

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٦
Comments نظرات () لینک دائم

قانون دانه...

برو خوشه چین باش سعدی صفت  که گردآوری خرمنی معرفت.

نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شاید پانـــصد ســـیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چند درخت دیگر اضافه شود؟»


اینجا طبیعت به ما چیزی یاد می دهد. به ما می گوید:
«اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنند. پس اگر واقعاً می خواهید چیزی اتفاق بیفتد، بهتر است بیش از یکبار تلاش کنید.»

 

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۳
Comments نظرات () لینک دائم

غاری رویایی...

در آستانه ورود به “هانگ سون دونگ”، یک ستون غول پیکر از رسوبات کربناتکلسیم همانند برجی بلند در برابر دیدگان مکتشفان این غار عظیم ظاهر می شود. 
در آوریل ۲۰۰۹ تیمی متشکل از مکتشفان انگلیسی و ویتنامی شروع به اکتشاف “هانگ سون دونگ” کردند و دریافتند که زیر جنگلهای بارانی درمرز میان ویتنام و لائوس غاری خیره کننده به طول بیش از ۴ کیلومتر و در برخی نقاط با ارتفاع بیش از ۱۸۰ متر امتداد یافته است. 
برای ورود به این غار باید از مسیری به وسعت یک آسمانخراش ۴۰ طبقه پایین رفت
ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۸:٠٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم

پروژه های ناتمام" همدان و انتظارات مردم

پروژه های ناتمام همدان و انتظارات مردم/ مطالباتی که پنهان مانده است
همدان-خبرگزاری مهر:در سالهای اخیر عبارت"پروژه های ناتمام" به وفور در صحبت های مردم و برخی مسئولان استان همدان شنیده میشود و این امر درحالیست که اجرای 90 درصدی مصوبات سفر هیئت دولت به همدان با این واقعیت همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه در هر گوشه و کنار استان همدان پروژه های ناتمام ریز و درشتی را شاهد هستیم که ناخرسندی مردم را در پی داشته است.

گذری بر وضعیت پروژه های عمرانی تک تک شهرستان های استان همدان موید این واقعیت است که در هر شهرستان پروژه هایی بزرگ که در انتظار تعیین تکلیف قرار گرفته اند به چشم می خورد.

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۸:٤٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
Comments نظرات () لینک دائم

پاک ترین هواپیمای جهان هم طراحی شد

پروازی بدون توقف به هر نقطه ای از جهان !

شرکت لاکهید مارتین طرح اولیه هواپیمای جتی را ارائه کرده که سوخت آن هیدروژن است و می تواند بدون نیاز به توقف به هر نقطه ای از زمین پرواز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرنده ای به نام "گودویت" رکورد طولانی ترین پرواز را در میان پرنده های جهان به نام خود ثبت کرده است زیرا این پرنده بدون توقف برای یافتن غذا می تواند از استرالیا به آلاسکا پرواز کرده و مسافتی در حدود 11 هزار و 677 کیلومتر را طی کند.
طرح جت لاکهید مارتین که با الهام از پرنده "گودویت" ایجاد شده است.
ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ٢:٠٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٠
Comments نظرات () لینک دائم

نصب مرتفع ترین دوربین جهان برای نظارت بر اورست/ رکورد شکسته شد

شرکتی آلمانی با نصب یک دوربین ویدیویی مقاوم در برابر سرما و فشار در ارتفاع پنج هزار و 643 متری رکورد نصب دوربین تصویربرداری را در مرتفع ترین نقطه جهان شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Mobotix در آلمان از دوربینهای تجسسی خود در ارتفاعاتی بالاتر و برای اهدافی جدیدتر استفاده می کند. این شرکت دوربین نوع M12 خود را در ارتفاع پنج هزار و 643 متری بر روی کوهی به نام "کالا پاتهار" نصب کرده است تا بتواند تصاویری با کیفیت بالا را از قله هشت هزار و 848 متر اورست در اختیار داشته باشد.

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٠
Comments نظرات () لینک دائم

اتمام مراحل پایانی ساخت پناهگاه کرکسین اسد آباد.

 

روز جمعه مورخه 8ر7/90 به اتفاق و همراهی تعدادی از دوستان ارجمند, که متاسفانه علیرغم اظهار تمایل و قول و قرار, چون هفتگان ماضی نتوانستیم در خدمت بعضی از آنها باشیم! و البته شایسته بود و می بایست. موکب همایونی آن سروران عزیز را  با گسیل فراشان و جان نثاران و فدویان, از مسکن و ماوای آن حضرات شریف, مبدا و آغاز مینهادیم. که قصورها شد و ما بندگان مقصر, مستوجب تحاشی و تنبیه.!!!!

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ٢:٢٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٠
Comments نظرات () لینک دائم

صعود قزل ارسلان در هفته گذشته به روایت تصویر

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۸:٢٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩٠/٧/٩
Comments نظرات () لینک دائم

عاشقانه

ای شب از رویای تو رنگین شده
سینه از عطر تو ام سنگین شده
ای به روی چشم من گسترده خویش
شادی‌ام بخشیده از اندوه بیش
همچو بارانی که شوید جسم خاک
هستیم ز آلودگی‌ها کرده پاک

 

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/٧
Comments نظرات () لینک دائم

مهندس «هوشنگ سیحون»معمار بناهای ماندگار

هر که از اصل و ریشه خود دور ماند,لاجرم بی هویتی پیشه کند.و غرق در حقارت محتوم رو به اغیار سپارد و قبله آمال خویش از دیگران جوید.از خویش و تاریخ خود بیگانه ایم,در تردید و شک و دو دلی به هر سو دوان, و چاره را نه از درون خود بلکه از برون می جوییم, و در وادی حیرت سرگردانیم.و تا به خویشتن خویش نپیوندیم, حال و روزمان این است.!

آیا تا کنون ترانه ای زیبا و گوشنوازی را که مطلوب ماست,جز از خواننده , سایر عوامل پدید آورنده آن اثر هنری را شناخته و یا می شناسیم؟و چرا چنین است. دیگران چه نقشی در تکوین و ساخت آن ترانه داشته اند؟ ترانه سرا, آهنگ ساز و دیگران! از شرایط تاریخی و علت و علل موجد یک واقعه هنری آگاه و با خبر نیستیم.چرا؟

بعنوان مثال از سازنده و معمار بناهای تاریخی شهرمان حتی بی خبریم! آرامگاه با ابهت و بر شگوه و استوار و زیبای شهرمان ,آری بوعلی سینا چه میزان اطلاع داریم؟ طراح و معمار آن کیست؟ بیاد دارم حتی در سالهای دور مشخصات مهندس و معمار این اثر بسیار زیبا در قسمتی نامناسب و مهجور نصب شده بود که به سختی به نظر میرسید, و گویا تعمدی در کار بود. و ما  گر چه با گرفتن دهها عکس یادبود و یادگاری از این پناهای با شگوه هرگز از خود و مسئوولین آنها نپرسیده ایم؟مهندس و طراح این بنا و نما کیست و از کجاست؟

ادامه مطلب
نویسنده : فروود : ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳
Comments نظرات () لینک دائم

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم ای نسیم سحری بندگی من برسان گو فراموش مکن وقت دعای سحرم
نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب
پيوندهای روزانه